ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2299 – 0000
0 - 2797 - 2999
โทรสาร : 0 - 2797 - 2970
เลขทะเบียนบริษัท 0105551116050
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1,250,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 125,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TX)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2299 – 0000
0 – 2797 – 2999
โทรสาร : 0 – 2797 – 2983
เลขทะเบียนบริษัท 0105551116491
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 120,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร้อยละ 100

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด (TSV)

สถานที่ตั้ง Go Dau Industrial Zone, Long Thanh District,
Dong Nai Province, Vietnam
โทรศัพท์ : +84 83827 9030-4
โทรสาร : +84 83827 9035
เลขทะเบียนบริษัท 472043000745 (จดทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม)
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม
ทุนจดทะเบียน 373,520,000,000 ดอง
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) -
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 100

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2299 – 0003
0 – 2797 – 2993
โทรสาร : 0 – 2797 – 2983
เลขทะเบียนบริษัท 0105527011880
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ทุนจดทะเบียน 180,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 1,800,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 80.52

PT. Tirta Surya Raya (TSR)

สถานที่ตั้ง Synergy Building Lt. 12 unit 09 Jl. Jalur Sutera Barat No.17, 
Kel. Panunggangan Timur, Keo. Pinang Kota Tangerang, Banten Province, Indonesia
โทรศัพท์ : +62 - 21808 - 21308
โทรสาร : +62 - 21808 - 21307
เลขทะเบียนบริษัท 9120102163812 (จดทะเบียนที่ประเทศอินโดนีเซีย)
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน 23,000,000,000 รูเปียห์
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 23,000
มูลค่าหุ้น (รูเปียห์/หุ้น) 1,000,000 
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 67