ผลิตภัณฑ์และบริการ

นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil)

         นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนํ้ามันดิบ โดยนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้เป็นนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานบริสุทธิ์คุณภาพสูง โดยมีความหนืดที่แตกต่างกันเป็นเบอร์ต่างๆ เช่น 150 SN และ 500 SN โดยตัวเลขยิ่งสูงความหนืดยิ่งมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่มีแรงเสียดทานมากขึ้น โดยนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกรุ๊ป 1 ที่มีคุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละเกรดดังนี้

- 150 SN เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิด เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง
- 500 SN เป็นวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์เกือบทุกประเภท เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถจักรยานยนต์
- 150 BS เป็นวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่มีแรงเสียดทานมาก เช่น ใช้ในเครื่องยนต์ของรถบรรทุก เครื่องจักรรถไฟ เครื่องยนต์เรือเดินทะเล และอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์

โดยนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของบริษัทฯ เมื่อนำไปเติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) จะได้เป็นนํ้ามันหล่อลื่น (Lube Oil หรือ Lubricating Oil) หรือในบางครั้งเรียกว่า นํ้ามันเครื่อง เพื่อนำมาใช้ในเครื่องยนต์เพื่อหล่อลื่นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่มีการคลื่อนไหวเช่น ลูกสูบเพลา โดยทำหน้าที่ให้การหล่อลื่น ระบายความร้อน

 

ยางมะตอย (Bitumen หรือ Asphalt)

 

         ยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่หนักที่สุดที่ได้มาจากกระบวนการกลั่นนํ้ามันดิบ ยางมะตอย มักนิยมใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าในการทำถนน ทางเท้า ลานจอดรถ และสนามบิน เนื่องจากยางมะตอยมีคุณสมบัติในการยึดและประสาน โดยยางมะตอยจะอ่อนตัวเมื่อโดนความร้อน และแข็งเมื่อเย็นตัวลง

 

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

 

         Aromatic Extract หรือเรียกว่า นํ้ามันยาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกสาร
อะโรเมติกส์ออกมา ด้วยการใช้ตัวทำละลายนำไปใช้ในการทำยาง SBR (Styrene Butadiene Rubber) ยางรถยนต์ จาระบี และ ผงหมึก

 

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

        - TDAE (Treated Distillate Aromatics Extract) หรือ เรียกว่า นํ้ามันยางสะอาด   เกิดจากการนำนํ้ามันยาง (Aromatic Extract) มาผลิตซ้ำที่หน่วยสกัดอะโรมาติกส์ เพื่อกำจัดสารก่อมะเร็งและลดมลพิษในอากาศ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์

        - Slack Wax มีลักษณะเป็นไข นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นเทียนไข ยาขัดรองเท้านํ้ายาเคลือบเงา เครื่องสำอาง ตัวประสานในการผลิตไม้อัด เป็นต้น