ลักษณะของธุรกิจ

ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS)

ลงทุนในธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยถือหุ้นในบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด

บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TX)

ถือหุ้นในบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด และบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด

          บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจ ในฐานะผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ

          บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นผู้ผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอนคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมสี, ยางรถยนต์, กาว, น้ำมันพืช, โฟม, พลาสติก, เหมืองทองแดง เป็นต้น

          ในปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก โดยได้จัดตั้ง บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม)
ไลอะบิลลิตี้ จำกัด ขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายสารทำละลาย และเคมีภัณฑ์ ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีคลังสินค้าหลักอยู่ที่ Dong Nai ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯได้สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ Hai Phong ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

          ในปี พ.ศ.2560 บริษัทฯได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทน ในประเทศเมียนมา ภายใต้ชื่อ TOP Solvent Company Limited
(Myanmar Representative Office) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

          ในปี พ.ศ.2562 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นจำนวน 67% ใน PT.Tirta Surya Raya เพื่อขยายธุรกิจด้านจัดจำหน่ายสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย

          จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี ในวงการผู้ผลิตและจำหน่ายสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ และด้วยศักยภาพของความเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ประกอบกับความพร้อมทางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาชนะบรรจุที่เป็นถัง (Drum) ไอโซแท้งค์ (ISO Tank)เฟล็กซี่แบ็ค(Flexibag) และบัลค์ (Bulk) ด้วยการขนส่งทางรถ ทางเรือ และทางท่อ

          ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการ
ประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม
และประเทศอื่นๆในภูมิภาค อันเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด (TSV)

เป็นผู้นำทางธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม โดยเป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยมี บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้น 100 เปอร์เซนต์

          การลงทุนในธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม และก่อตั้ง บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด ดังกล่าว ถือเป็นการลงทุนต่างประเทศครั้งแรกของกลุ่มไทยออยล์

          บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด มีคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม Go Dau จังหวัด Dong Nai ซึ่งสามารถให้บริการทางด้านผลิตภัณฑ์สารทำละลาย และเคมีภัณฑ์ ในขอบเขตที่กว้างขวางและหลายรูปแบบ เช่น อุตสาหกรรมสี สารเคลือบผิว ทินเนอร์ กาว ตัวประสาน หมึกพิมพ์ อิเลคโทรนิค นํ้ายาทำความสะอาดต่างๆ การสกัดนํ้ามันพืช และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

          บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด ได้สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ Hai Phong ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในปี 2561 เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)

เป็นโรงงานผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอนคุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสี, ยางรถยนต์, กาว, สารสกัดนํ้ามันพืช, โฟม, พลาสติก, สารสกัดแร่ทองแดง เป็นต้น

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2534
ประเภทธุรกิจ ผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
ผลิตภัณฑ์ Pentane Chemical Grade, Hexane Polymer& Extraction Grade, Rubber Solvent, Aromatic Solvent, White Spirit
กำลังการผลิต 141,000 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ผ่าน บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 80.52

กระบวนการผลิตของโรงกลั่นสารทำละลาย บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด

PT. Tirta Surya Raya (TSR)

PT. Tirta Surya Raya ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Tangerang ประเทศอินโดนีเซีย