ลักษณะของธุรกิจ

ธุรกิจสารทำละลายเคมีภัณฑ์

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS)

ลงทุนในธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยถือหุ้นในบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS)

ถือหุ้นในบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด และบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด

www.topsolvent.com

 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด

เป็นผู้นำทางธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม โดยเป็นบริษัทในเครือไทยออยล์ ซึ่งได้ซื้อธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ จากบริษัท เชลล์ ในประเทศเวียดนาม ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยมี บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้น 100 เปอร์เซนต์

          การลงทุนในธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม และก่อตั้ง บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด ดังกล่าว ถือเป็นการลงทุนต่างประเทศครั้งแรกของเครือไทยออยล์
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด มีคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม Go Dau จังหวัด Dong Nai ซึ่งสามารถให้บริการทางด้านผลิตภัณฑ์สารทำละลาย และเคมีภัณฑ์ ในขอบเขตที่กว้างขวางและหลายรูปแบบ เช่น อุตสาหกรรมสี สารเคลือบผิว ทินเนอร์ กาว ตัวประสาน หมึกพิมพ์ อิเลคโทรนิค นํ้ายาทำความสะอาดต่างๆ การสกัดนํ้ามันพืช และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

www.topsolvent.com

 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)

เป็นโรงงานผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอนคุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสี, ยางรถยนต์, กาว, สารสกัดนํ้ามันพืช, โฟม, พลาสติก, สารสกัดแร่ทองแดง เป็นต้น

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2534
ประเภทธุรกิจ ผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
ผลิตภัณฑ์ Pentane Chemical Grade, Hexane Polymer& Extraction Grade,
Rubber Solvent, Aromatic Solvent, White Spirit
กำลังการผลิต 141,000 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ผ่าน บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 80.52

กระบวนการผลิตของโรงกลั่นสารทำละลาย บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด