ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (TET)

          บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนโดยการลงทุนในธุรกิจผลิตเอทานอล เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิต และ การใช้พลังงานทดแทน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจด้านเอทานอลและธุรกิจต่อเนื่อง

 

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทผลิตเอทานอล 2 แห่งผ่าน
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
มีกำลังการผลิตรวม 830,000 ลิตร/วัน ดังนี้

1. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (SAPTHIP)

ซึ่งผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเส้น ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยร่วมทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ทำธุรกิจส่งออกมันสำปะหลังเส้นรายใหญ่ของประเทศไทย
 

2. บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)

ซึ่งผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากนํ้าตาล ขนาดกำลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน ในสัดส่วนร้อยละ 21 โดยร่วมทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 

 

Ethanol Production Process from Sugar Cane

 

Ethanol Production Process from Cassava