ระเบียบการวางบิล รับเช็ค

ระเบียบในการวางบิล และการรับเช็คกลุ่มไทยออยล์

 
การรับวางบิล

รับวางบิลที่กรุงเทพฯและชลบุรี ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (TOP,TLB,TPX,LABIX,TES)

 

● กรุงเทพฯ

 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

 

  ● ศรีราชา ชลบุรี ▸แผนกจัดซื้อ แผนกสัญญา และแผนกบัญชี ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานใหม่ศรีราชา
    ▸แผนกคลังสินค้า/Warehouse อาคารวิศวกรรมและคลังพัสดุ (ส่งสินค้าพร้อมวางบิล)

 

สถานที่รับเช็ค

ศูนย์จ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ 2 สาขา คือ

 

1. สาขารัชโยธิน (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

 
1 Map

2. สาขาศรีราชา (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และเขตภาคตะวันออก)

**ทั้งนี้ยกเว้น บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด รับที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1. สาขาเพลินจิตกรุงเทพ (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

2. สาขาอ่าวอุดม (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

วันและเวลารับเช็ค

เช็คสั่งจ่ายทุกวันศุกร์ คู่ค้าสามารถรับเช็คได้ 2 วันดังนี้

● วันจันทร์ เวลา 09:00-15:30 น.

● วันศุกร์ เวลา 13:30-15:30 น.

หลักฐานในการรับเช็ค

1. บัตรประชาชนของผู้รับเช็ค

2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ติตต่อสอบถามการรับเช็ค

● SCB Call Center 02-722-2222 กด 0 และ กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:00- 18:30 น.

● SCB สาขารัชโยธิน 02-128-1286 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30- 15:30 น.

● SCB สาขาศรีราชา 038-311813-4 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30- 15:30 น.

● แผนกบัญชี 02-299-0020, 038-359-000

 

o บมจ.ไทยออยล์ (TOP)  คุณจีรภาและคุณมาณิตา ต่อ 13073,13077
o บมจ.ไทยลู้บเบส (TLB), บ.ไทยพาราไซลีน (TPX) และบ.ลาบิกซ์ (LABIX) คุณอารยา ต่อ 13074
o บ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส(TES)  คุณวารี ต่อ 13087