ระเบียบการวางบิล รับเช็ค

ระเบียบในการวางบิล และการรับเช็คกลุ่มไทยออยล์

 
การรับวางบิล

รับวางบิลที่กรุงเทพฯและชลบุรี ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.(สำหรับการรับเช็คของบริษัท TOP,TLB,TPX,LABIX,TES,TTC
และ TOP SPP)

 

 

● กรุงเทพฯ

 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

 

  ● ศรีราชา ชลบุรี ▸แผนกจัดซื้อ แผนกสัญญา และแผนกบัญชี ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานใหม่ศรีราชา
   

▸แผนกคลังสินค้า/Warehouse บริเวณอาคารวิศวกรรม (EBC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ส่งสินค้าพร้อมวางบิล) สำหรับ TOP, TLB, TOP SPP, TES และ TTC

▸แผนกคลังสินค้า/Warehouse บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (ส่งสินค้าพร้อมวางบิล)   สำหรับ TPX และ LABIX

     
การชำระเงิน

โดยทั่วไปใช้เครดิตชำระเงิน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการค้าของสินค้าและบริการแต่ละรายการ

สถานที่รับเช็ค

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับการรับเช็คของบริษัท TOP,TLB,TPX,TES และ TTC)

 

1. สาขารัชโยธิน (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

 
1 Map

 

 

2. สาขาศรีราชา (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และเขตภาคตะวันออก)

 

 

ศูนย์จ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย 2 สาขา (สำหรับการรับเช็คของบริษัท LABIX)

1. ศูนย์เช็ค (ถนนศรีอยุธยา) (สั่งจ่ายในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล)


2. สาขาอ่าวอุดม (สั่งจ่ายในเขตชลบุรี และจังหวัดระยอง) 


ธนาคารกสิกรไทย (สำหรับการรับเช็คของบริษัท TOP SPP)

     1. สาขาเมืองไทยภัทร (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

     2. สาขาแหลมฉบัง (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)


 

วันและเวลารับเช็ค

 

สำหรับ TOP, TLB, TPX, TES, TTC รับเช็คที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 สาขา เช็คสั่งจ่ายทุกวันศุกร์ คู่ค้าสามารถรับเช็คได้ 2 วันดังนี้

สาขารัชโยธิน (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ สาขาศรีราชา (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และเขตภาคตะวันออก)

● วันจันทร์ เวลา 09:00-15:30 น. 

● วันศุกร์ เวลา 13:30-15:30 น.

สำหรับ LABIX รับเช็คที่ธนาคารกรุงไทย 2 สาขา เช็คสั่งจ่ายทุกวันศุกร์ คู่ค้าสามารถรับเช็คได้ 2 วันดังนี้

ศูนย์เช็ค (ถนนศรีอยุธยา) (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

● วันจันทร์ เวลา 09:00-15:30 น. 

● วันศุกร์ เวลา 13:30-15:30 น.

สาขาอ่่าวอุดม ศรีราชา (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

● วันจันทร์ เวลา 09:00-16:30 น. 

● วันศุกร์ เวลา 13:30-16:30 น.

สำหรับ TOP SPP รับเช็คที่ธนาคารกสิกรไทย เช็คสั่งจ่ายทุกวันศุกร์ คู่ค้าสามารถรับเช็คได้ 2 วันดังนี้

สาขาเมืองไทยภัทร (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ สาขาแหลมฉบัง (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

● วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 09:30-15:30 น.

กรณีถึงกำหนดเวลารับเช็ค แต่ไม่ได้มารับเช็ค หรือมารับเช็คไม่ทันวันและเวลาที่กำหนดไว้จะต้องมารับเช็คในวันจันทร์ และวันศุกร์ถัดไป

หากวันและเวลารับเช็คตรงกับวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนวันรับเช็คออกไปเป็นวันทำการถัดไป

 

หลักฐานในการรับเช็ค

1. บัตรประชาชนของผู้รับเช็ค

2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

 

 

ติตต่อสอบถามการรับเช็ค

● ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับการรับเช็คของบริษัท TOP,TLB,TPX,TES และ TTC)

โทร 02-722-2222 กด 0 และ กด 1 (วันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.)

● ธนาคารกรุงไทย (สำหรับการรับเช็คของบริษัท LABIX) 

1. ศูนย์เช็ค (ถนนศรีอยุธยา) โทร 02-640-0816

2. สาขาอ่าวอุดม โทร 038-351-357, 038-351-665

(วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)

● ธนาคารกสิกรไทย (สำหรับการรับเช็คของบริษัท TOP SPP)

โทร 02-888-8822 ติดต่อ Call Center กด 2 และกด 1 (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.30 น.)

● แผนกบัญชี/การเงิน 

โทร 038-359-000 ต่อ 13088, 13309, 42309 (TOP,TLB,TPX,LABIX,TES และ TTC)

โทร 038-359-000 ต่อ 13311, 13312 (TOP SPP)