ระเบียบการวางบิล รับเช็ค

ระเบียบปฎิบัติในการรับวางบิลและการรับเช็คกลุ่มไทยออยล์

 
การรับวางบิล

รับวางบิลที่กรุงเทพและชลบุรี ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.

 

● กรุงเทพฯ

 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

 

  ● ศรีราชา ชลบุรี แผนกสัญญา ชั้น 2 อาคารไทยลู้บเบส
    แผนกบัญชี ชั้น 1 อาคารภูไบ
    แผนกคลังสินค้า/Warehouse (ส่งสินค้าพร้อมวางบิล)
สถานที่รับเช็ค

ศูนย์จ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ 2 สาขา คือ

 

1. สาขาบางเขน (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล )


2. สาขาศรีราชา (สั่งจ่ายคู่ค้าในเขตจังหวัดชลบุรี และเขตภาคตะวันออก)

**ทั้งนี้ยกเว้น บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

กรุงเทพ : รับเช็คที่แผนกการคลัง ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

ศรีราชา : รับเช็คที่แผนกการคลัง ชั้น 1 อาคารภูไบ

วันและเวลารับเช็ค

เช็คสั่งจ่ายทุกวันศุกร์  คู่ค้าสามารถรับเช็คได้ 2 วันดังนี้

● วันจันทร์ เวลา 09:00 – 15:30 น.

● วันศุกร์ เวลา 13:30-15:30 น.

หลักฐานในการรับเช็ค

1. บัตรประชาชนของผู้รับเช็ค

2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ติตต่อสอบถามการรับเช็ค

● SCB Call Center 02-722-2222 กด0 และ กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:00- 18:30 น.

● SCB สาขาบางเขน 02-513-2758-9 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30- 15:30 น.

● SCB สาขาศรีราชา 038-311813-4 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30- 15:30 น.

● แผนกบัญชี 02-2990020, 038-359000

○ บมจ.ไทยออยล์(TOP) ต่อ 3124,3125,3128

○ บ.ไทยลู้บเบส (TLB) ต่อ 3145

○ บ.ไทยพาราไซลีน(TPX) และ บ.ลาบิกซ์(LABIX) ต่อ 3123

○ บ.บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส(TES) ต่อ 3554