ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์สนับสนุนสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

เพื่อยกระดับวงการกีฬาทางน้ำไทย

     เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ (ขวา) ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เพื่อร่วมยกระดับพัฒนาวงการกีฬาทางน้ำไทย และสร้าง "ศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำแห่งชาติ" อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมี พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ

สำหรับบรรณาธิการ

     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด และธุรกิจ New S-Curve

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292

Email: [email protected]