ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

 ไทยออยล์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่

     เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รศ. ดร. แหลมไทย อาษานอก ที่ปรึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่า นายวิณัฐคำหม่อม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จ.แพร่ (สจป. 3 สาขาแพร่) นายศักดิ์ชาย ดำรงเจริญ หัวหน้าฝ่ายปลูกป่า สจป. 3 สาขาแพร่ และนายศานิตย์ มณีกาศ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จำนวน 3,500 ไร่ ในพื้นที่บ้านเปาปม - ดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายอุทัย กาศวิเศษ ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพื่อชุมชนบ้านเปาปม - ดงยาง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการรังวัดพื้นที่ ปักเสาหลักเขต จัดทำทางตรวจการณ์ พร้อมจัดทำโรงเรือนไว้สำหรับเริ่มต้นการปลูกในช่วงฤดูฝน

     นอกจากนั้น ทีมงานยังได้เชิญวิสาหกิจชุมชนคนรักป่าบ้านโคนป่าหิน ซึ่งนำโดยนางจำเนียร ธินวล และว่าที่ ร.ต.หญิง ปานรวีย์ แสงแก่ ประธานและรองประธาน พร้อมนายสัญญา ผาทอง หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และแม่แป๋น และนายภัทรภูมิ พงศ์พานิช เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส มาร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่า เยี่ยมชมพื้นที่ พร้อมจัดทำแปลงสาธิตร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่แปลงปลูกป่าจำนวน 800 ไร่ของตนเองต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมงานยังได้เข้าพบประธานวิสาหกิจชุมชนอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชุมชนบ้านนาพูน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชุมชนบ้านนาพูนพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟออร์แกนิค 100 ปีนาคูหา เพื่อหารือความคืบหน้าในการปลูกป่าในช่วงฤดูปลูกที่จะถึงนี้ ตลอดจนพบปะพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

สำหรับบรรณาธิการ

     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด และธุรกิจ New S-Curve

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292

Email: [email protected]