ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6   จาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทยที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ นำไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลระดับสูงสุดที่ไทยออยล์ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สามารถรักษารางวัลระดับความยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป

     ทั้งนี้ คุณ วนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   ยังได้รับมอบรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Business Excellence (Deal of the Year Award)  จากรายการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท ในปี 2022  ซึ่งรางวัลดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมอบให้แก่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน

     และก่อนหน้านี้ ไทยออยล์ยังได้รับการประเมินสูงสุด ระดับ AAA จากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2023 ภาคอุตสาหกรรมทรัพยากร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก (พัฒนามาจากการประเมิน “หุ้นยั่งยืน THSI” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ใน THSI ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2015)

สำหรับบรรณาธิการ

     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด และธุรกิจ New S-Curve

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292

Email: Korakoj@thaioilgroup.com