ร่วมงานกับกลุ่มไทยออยล์

ร่วมกลั่นอนาคตไปด้วยกันกับกลุ่มไทยออยล์