กิจกรรมและความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ

ฝ่ายจัดการ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวกลุ่มไทยออยล์ ร่วมปันน้ำใจ เปลี่ยน "ของขวัญ" เป็น "ความสุข"
สู่กองทุนกิจกรรมพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์

    คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการกลุ่มไทยออยล์ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเงินจากโครงการร่วมปันน้ำใจ เปลี่ยน “ของขวัญ” เป็น “ความสุข” โดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเงินให้คุณจุมพล ฐาปนะพงศ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ในฐานะประธานกรรมการกองทุนกิจกรรมพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งสิ้น 142,700 บาท
   โครงการร่วมปันน้ำใจ เปลี่ยน “ของขวัญ” เป็น “ความสุข” เป็นโครงการที่เกิดจาก แนวปฏิบัติว่าด้วย “การให้ การรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” และความร่วมมือร่วมปันน้ำใจของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ในงาน “Thaioil Family Happy New Year 2019” ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรไทยออยล์ โดยเงินที่ได้รับจะเปลี่ยนเป็นความสุขผ่าน “กองทุนกิจกรรมพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์” จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและกิจกรรมช่วยเหลือทางสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อไป