กิจกรรมและความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมกลุ่มไทยออยล์

       ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมกลุ่มไทยออยล์ โดยมีคุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายจัดการกลุ่มไทยออยล์ให้การต้อนรับ ในการนี้นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี ได้บรรยายสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าโครงการต่างๆ ณ อาคารสำนักงานวิศวกรรม นอกจากนี้ยังได้นำคณะฯ ลงสำรวจพื้นที่โครงการต่างๆ ของกลุ่มไทยออล์ อาทิ พื้นที่ก่อสร้างอาคาร คลังพัสดุ (New Warehouse) พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานใหม่ พื้นที่โครงการ CFP และโครงการขยายท่าเรื่อ 7-8 อีกด้วย