กิจกรรมและความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ

ไทยออยล์ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561 : คนไทย ตื่นรู้สู้โกง

    บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในปลุ่ม ปตท. ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561" ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" ณ ห้องภิรัช ฮอล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)
    งานต่อต้านคอร์รัปชั่นได้จัดขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยงานที่จัดขึ้นในปี 2561 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิบัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และได้ตระหนักว่า คนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย