ข่าวสาร

ไทยออยล์ร่วมเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Responsible Business Network (TRBN) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม SB ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

PR Values and News Clipping