ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่

23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

    เมื่อเร็วๆนี้ คุณสาวิตร จิตรประวัติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19   ให้แก่ 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 23,000 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2,185 ตลับ โดยมี คุณจินดา ถนอมรอด (ที่ 4 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ประธานชุมชนและตัวแทนคณะกรรมการชุมชน จาก 23 ชุมชน เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับบรรณาธิการ

    ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

    นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

 

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292 

Email: Korakoj@thaioilgroup.com