ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยออยล์ผนึกกำลังกับ Plug and Play

เสริมสร้างความแข็งแกร่งการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ

เมื่อเร็วๆนี้  คุณ พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-งานนวัตกรรมและดิจิทัล, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ Anchor Partner จาก มิสเตอร์ Shawn Dehpanah, รองประธานกรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, บริษัท Plug and Play โดยโล่รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการเป็นพันธมิตรระหว่าง บริษัท ท็อปเวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ กับบริษัท Plug and Play ที่ร่วมมือกันแสวงหาและลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่โดดเด่นจากทั่วโลก ในด้านนวัตกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง เทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่  ตลอดจน มุ่งเน้นไปถึงการลดการปล่อยก๊าซของเสียสู่ธรรมชาติ และการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท, ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์, กรุงเทพฯ

อนึ่ง บริษัท Plug and Play  เป็นบริษัทนวัตกรรมชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แสวงหาและลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ ที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จากทั่วโลก

สำหรับบรรณาธิการ

เกี่ยวกับไทยออยล์

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

เกี่ยวกับท็อป เวนเจอร์ส

บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาการลงทุนในกองทุน Venture Capital และลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และในการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด เป็นหนึ่งในทางเลือกของการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2573 ของบริษัท ไทยออยล์ ซึ่งต้องการให้มีสัดส่วนกำไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจใหม่คิดเป็นร้อยละ 5 – 10 ของกำไรสุทธิรวม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทุน ทั้งในส่วนของกองทุน Venture Capital และ สตาร์ทอัพ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่สนใจทั้ง 3 กลุ่ม และในการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นิรมล ลิขิตประธาน กรกฎ เพชรบุรีกุล
โทร 081 624 2991 โทร 081 989 2292
Email: Niramol@thaioilgroup.com Email: korakoj@thaioilgroup.com