ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยออยล์รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ประเภท ยอดเยี่ยม

     เมื่อเร็วๆนี้ คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  รับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณรพี สุจริตกุล (ขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รางวัลรายงานความยั่งยืน Sustainability Report Award 2018 จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนในกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผยอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

สำหรับบรรณาธิการ

  •   เดือนกันยายน 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ของอุตสาหรรมนํ้ามันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) ในกลุ่ม Emerging Markets ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่มีผลประกอบการสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยบริษัทที่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับ TOP 10% ของอุตสาหกรรมนั้นๆ
  •   เดือนมกราคม 2557  ไทยออยล์ยังได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014
  •   เดือน มกราคม 2558 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสองปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016
  •   เดือนมกราคม 2559  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นทีหนึ่งด้านความยั่งยืนโดยประกาศให้ไทยออยล์เป็น Industry Leader ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสามปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016
  •   เดือนกันยายน 2559 DJSI ได้ประกาศให้ไทยออยล์เป็นสมาชิกของ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ โดยในปีนี้ไทยออยล์บริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็น “ผู้นำด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยอุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน (Coal & Consumable Fuels) อุตสาหกรรมอุปกรณ์และให้บริการสำรวจและผลิตพลังงาน (Energy Equipment & Services) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้น (Oil & Gas Upstream and Integrated) อุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) และอุตสาหกรรมบริการคลังและขนส่งน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Storage & Transportation)
  •   เดือนมกราคม 2560  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2017
  •   เดือนกันยายน 2560   DJSI  ได้ประกาศให้ไทยออยล์ เป็นสมาชิกของ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า  โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็น ผู้นำด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม” ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานดังกล่าวประกอบด้วย อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน (Coal & Consumable Fuels) อุตสาหกรรมอุปกรณ์และให้บริการสำรวจและผลิตพลังงาน (Energy Equipment & Services) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้น (Oil & Gas Upstream and Integrated) อุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) และอุตสาหกรรมบริการคลังและขนส่งน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Storage & Transportation)
  •   เดือนมกราคม 2561  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2018
  •   เดือนกันยายน 2561   DJSI  ได้ประกาศให้ไทยออยล์ เป็นสมาชิกของ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่หก จากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นิรมล ลิขิตประธาน กรกฎ เพชรบุรีกุล
โทร 081 624 2991 โทร 081 989 2292
Email: Niramol@thaioilgroup.com Email: korakoj@thaioilgroup.com