ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคฯ 6 ปีซ้อน จาก นิตยสาร Alpha Southeast Asia

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)(ขวา) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคฯ "พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน" (The Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) พร้อมทั้งรับมอบรางวัลระดับประเทศอีก 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (Most Organised Investor Relations), “บริษัทที่ดำเนินนโยบายการปันผลหุ้นอย่างต่อเนื่องมากที่สุด” (Most Consistent Dividend Policy) ,และ “รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด”(Best Strategic Corporate Social Responsibility) จากมิสเตอร์ ซิดดิค บาซาร์วาลาร์(ซ้าย)ซีอีโอ ของนิตยสาร Alpha Southeast Asiaซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนสถาบัน การธนาคารและตลาดทุนฉบับแรกและฉบับเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Jurong Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า ประเทศสิงค์โปร์
     สำหรับรางวัล “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” ในระดับภูมิภาคฯ บริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เป็นผลสะท้อนจากการพัฒนาธุรกิจอย่างโปร่งใส ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับรางวัลในระดับประเทศ บริษัทฯได้รับรางวัล “บริษัทที่ดำเนินนโยบายการปันผลอย่างต่อเนื่องมากที่สุด” โดยได้รับเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ รางวัล “ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด” ได้รางวัลมาแล้ว 4 รางวัล และ รางวัล “บริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” ได้รับเป็นปีแรก โดยรางวัลดังกล่าวข้างต้นมาจากผลการสำรวจนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 528 รายในภูมิภาคฯ รวมถึงสหรัฐอเมริกา และยุโรป

สำหรับบรรณาธิการ
     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน
     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นิรมล ลิขิตประธาน กรกฎ เพชรบุรีกุล
โทร 081 624 2991 โทร 081 989 2292
Email: Niramol@thaioilgroup.com Email: korakoj@thaioilgroup.com