ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM)

ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ โดยมี บมจ.ไทยออยล์  ถือหุ้นทั้งหมด ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2541
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ
ขนาดธุรกิจ บริษัทมีเรือขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จำนวน 5 ลำ กำลังการขนส่งรวม 53,850 ตันบรรทุก และมีการร่วมลงทุน ซึ่งมีเรืออีกจำนวน 16 ลำ กำลังการขนส่งรวม 1,082,370 ตันบรรทุก รวมกำลังการขนส่งทั้งหมด 1,136,220 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการเรือขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

www.thaioilmarine.com

 

Thaioil Marine International Private Limited (TOMI)

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็น Holding Company ลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่ง
นํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2553
ประเภทธุรกิจ Holding Company ลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ขนาดธุรกิจ -
ผลิตภัณฑ์ / บริการ -
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 100
TOP-NYK MarineOne Private Limited (TOP-NYK)

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดหาเรือขนส่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ขนาดธุรกิจ เรือ VLCC จำนวน 1 ลำ กำลังการขนส่ง 281,050 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น Thaioil Marine International Pte Ltd. ร้อยละ 50
กลุ่ม NYK ร้อยละ 50
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS)

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือ และสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาค

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขนาดธุรกิจ เรือรับส่งลูกเรือ และสัมภาระทางทะเล (Crew Boat) จำนวน 11 ลำ กำลังการขนส่งรวม 1,320 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาค
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 55
บจก.มาร์ซัน ร้อยละ 45
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (TIM)

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการเรือ และพัฒนากองเรือในระดับสากล

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ ให้บริการบริหารจัดการเรือ
ขนาดธุรกิจ -
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการบริหารจัดการเรือ และพัฒนากองเรือในระดับสากล 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 33.3
บจก.นทลิน ร้อยละ 33.3
Thome Ship Management Pte Ltd. ร้อยละ 33.3
TOP-NTL Private Limited (TOP-NTL)

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดการกองทุนธุรกิจ (Trustee Manager)

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ จัดการกองทุนธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ -
ผลิตภัณฑ์ / บริการ จัดการกองทุนธุรกิจให้กับ TOP-NTL Shipping Trust
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก.นทลิน ร้อยละ 50
TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL Shipping Trust)

เป็นกองทุนธุรกิจ (ฺBusiness Trust) ที่ไทยออยล์มารีนร่วมลงทุน และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2555
ประเภทธุรกิจ กองทุนธุรกิจ (ฺฺBusiness Trust) ลงทุนในกองเรือ
ขนาดธุรกิจ เรือ VLCC จำนวน 2 ลำ กำลังขนส่งรวม 600,000 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมี และบริหารจัดการกองเรือ บุคลากรประจำเรือ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก.นทลิน ร้อยละ 50
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (TOP-NS)

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้บริการจัดเก็บและขนส่งนํ้ามันดิบ ฟีดสต๊อก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ ฟีดสต๊อดและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ขนาดธุรกิจ เรือ AFRAMAX จำนวน 2 ลำ กำลังการขนส่งรวม 200,000 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ ฟีดสต๊อกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 35
บจก. นทลิน ร้อยละ 35
TOP - NTL Shipping Trust ร้อยละ 30

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)


ธุรกิจขนส่งนํ้ามันสำเร็จรูปภายในประเทศที่ไทยออยล์ถือหุ้นอยู่ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2537
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งนํ้ามันทางท่อ
กำลังการส่ง 26,000 ล้านลิตรต่อปี
ผลิตภัณฑ์นํ้ามันที่ส่งผ่านท่อ นํ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว
นํ้ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว
นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และนํ้ามันดีเซล
ระยะทางการส่ง โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล์และเอสโซ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปยังคลังนํ้ามัน ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร คลังนํ้ามัน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และคลังนํ้ามัน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
รวมระยะทาง 255 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมท่อส่งนํ้ามัน
ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และมาบตาพุด
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ปตท. ร้อยละ 33.19
บมจ. เอสโซ่ ร้อยละ 20.66
บจ. เชลล์ ร้อยละ 14.87
บจ. คาลเท็กซ์ ร้อยละ 9.91
บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 9.19
คูเวตปิโตรเลี่ยม ร้อยละ 4.96
ปิโตรนาส ร้อยละ 3.97
บีพี ร้อยละ 3.24