ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 22
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0–2361–7500
โทรสาร : 0-2361-7498-9
เว็บไซต์ : www.thaioilmarine.com
เลขทะเบียนบริษัท 0105541047578
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 970,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 97,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100
Thaioil Marine International Private Limited (TOMI)
สถานที่ตั้ง 391A Orchard Road #12-01104, #12-05 & 12-10 Ngee Ann City
Tower A, Singapore 238873
โทรศัพท์ :  +65-6734-6540
โทรสาร :   +65-6734-3397, +65-6734-5801
เลขทะเบียนบริษัท 201021606H (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 9,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสหรัฐฯ/หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 100
TOP-NYK MarineOne Private Limited (TOP-NYK)
สถานที่ตั้ง 1 Harbourfront Place #13-01, Harbourfront Tower One, Singapore 098633
โทรศัพท์ :  +65-6290-8405
โทรสาร :   +65-6290-2080
เลขทะเบียนบริษัท 201104774G (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 18,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสหรัฐฯ/หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น Thaioil Marine International Pte Ltd. ร้อยละ 50
กลุ่ม NYK ร้อยละ 50
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS)
สถานที่ตั้ง 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 22
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :   0-2361-7501-4
โทรสาร :    0-2361-7505
เลขทะเบียนบริษัท 0115554017087
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทย
ทุนจดทะเบียน 270,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 2,700,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 55
บจก. มาร์ซัน ร้อยละ 45
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (TIM)
สถานที่ตั้ง 223/18-20 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 8
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :   0-2745-7711-2
โทรสาร :    0-2745-7713
เลขทะเบียนบริษัท 0105551087343
ประเภทธุรกิจ ให้บริการบริหารจัดการเรือ และพัฒนากองเรือในระดับสากล และเป็นที่ปรึกษา
และพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านคุณภาพในธุรกิจขนส่ง
ทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 3,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 30,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 33.3
บจก.นทลิน ร้อยละ 33.3
Thome Ship Management Pte Ltd. ร้อยละ 33.3
TOP-NTL Private Limited (TOP-NTL)
สถานที่ตั้ง 5 TEMASEK BOULEVARD # 11-02 SUNTEC TOWER FIVE SINGAPORE 038985
โทรศัพท์ :   +65-6361-0383
โทรสาร :    +65-6361-0377
เลขทะเบียนบริษัท 201202478W (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจัดการกองทุนธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 20,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสิงคโปร์/หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก. นทลิน ร้อยละ 50
TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL Shipping Trust)
สถานที่ตั้ง 5 TEMASEK BOULEVARD # 11-02 SUNTEC TOWER FIVE
SINGAPORE 038985
โทรศัพท์ :   +65-6361-0383
โทรสาร :    +65-6361-0377
เลขทะเบียนบริษัท 2012002 (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจัดตั้งกองทุนธุรกิจ (Business Trust)
ทุนจดทะเบียน 950,000 เหรียญสิงคโปร์
ชนิดของหุ้น หน่วยลงทุน
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 950,000 หน่วยลงทุน
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสิงคโปร์/หน่วยลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก. นทลิน ร้อยละ 50
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (TOP-NS)
สถานที่ตั้ง 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :   02-383-9151-2
โทรสาร :    02-399-1560
เลขทะเบียนบริษัท 0105556123275
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ ฟีดสต๊อกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
โดยเรือขนาดใหญ่ 
ทุนจดทะเบียน 150,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 1,500,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 35
บจก. นทลิน ร้อยละ 35
TOP - NTL Shipping Trust Pte Ltd. ร้อยละ 30

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 2/8 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 – 2991 – 9130-59
โทรสาร : 0 – 2533 – 2186
เลขทะเบียนบริษัท 0105534002696
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งนํ้ามันทางท่อ
ทุนจดทะเบียน 8,479,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 84,790,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 8.69