คำถามอื่นๆ

ผู้สมัครจะรู้ได้อย่างไรว่า เหมาะสมกับตำแหน่งใด
A : ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลสถานที่ทำงาน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสม ได้ที่หน้าตำแหน่งงานว่าง
หากเอกสารประกอบการสมัครงานไม่ครบ สามารถสมัครได้หรือไม่
A : ผู้สมัครกรอกสมัครได้ทันที และสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเพิ่มเติมเอกสารที่ยังขาดได้ในหน้า “แก้ไขข้อมูลใบสมัคร” หรือส่ง E-mail มาที่ recruitment@thaioilgroup.com
ขั้นตอนการสัมภาษณ์เป็นอย่างไร
A : ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจะสัมภาษณ์กับระดับผู้จัดการแผนก และตัวแทนจากฝ่ายบุคคล และรอบที่ 2 นั้นจะสัมภาษณ์กับระดับผู้จัดการฝ่าย
หากสมัครงานกับเครือไทยออยล์ จะต้องปฏิบัติงานที่ใด
A : เครือไทยออยล์มีสำนักงานทั้งที่กรุงเทพฯ และชลบุรี ดังนั้น สถานที่ปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ที่เลือก เช่น วิศวกรจะปฏิบัติงานที่ชลบุรี เป็นต้น