ภาพรวมระบบการขึ้นทะเบียนคู่ค้า

ระบบการขึ้นทะเบียนคู่ค้าเครือไทยออยล์ (TSIM) คืออะไร?

ระบบ TSIM หรือ Thaioil Group Supplier Information Management System เป็นระบบมาตรฐานที่ทางเครือไทยออยล์ได้กำหนดไว้ให้คู่ค้าใช้สำหรับการลงทะเบียนคู่ค้าออนไลน์ด้วยตัวเอง ประกอบไปด้วยชุดคำถามเพื่อใช้ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนและหลังการซื้อขายกันจริง ถือเป็น ระบบสำคัญ หากคู่ค้าต้องการทำงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับเครือไทยออยล์ต่อไปในอนาคต

ทำไมเครือไทยออยล์ถึงต้องเริ่มใช้งานระบบนี้?

ทางเครือไทยออยล์มีวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่างกล่าวคือ

1. เพื่อให้ระบบการขึ้นทะเบียนคู่ค้ามีความง่าย สะดวก สำหรับคู่ค้ารายใหมที่จะขึ้นทะเบียนรวมถึงปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง

2. เพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลคู่ค้าของเครือไทยออยล์ในปัจจุบันให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีข้อมูลพื้นฐานอยู่ในระบบที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งโดยคู่ค้าเองและเครือไทยออยล์ ช่วยลดเวลาในการรวบรวมข้อมูล ลดเวลา และต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งหมดนี้

ระบบ TSIM เกี่ยวข้องกับคู่ค้าอย่างไร?

เป็นระบบที่ใช้ขึ้นทะเบียนคู่ค้าสำหรับคู่ค้ารายใหม่ที่จะทำงานกับเครือไทยออยล์ทั้งหมด ซึ่งคู่ค้าต้องให้ข้อข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบบร้องขอ เพื่อไว้ใช้ประเมินความเสี่ยง และอาจมีการร้องขอข้อมูลจากเครือไทยออยล์เพิ่มเติม หากสินค้าและบริการที่ท่านต้องการขึ้นทะเบียนมีระดับความเสี่ยงในเกณฑ์ที่สูง (ประเมินโดยเครือไทยออยล์) และข้อมูลต่างๆจำเป็นต้องมีการทบทวนในทุกๆ ปีเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด

คู่ค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนในระบบ TSIM หรือไม่?

ใช่ เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับเครือไทยออยล์ในอนาคต

หากคู่ค้าไม่ขึ้นทะเบียนในระบบ TSIM จะเกิดอะไรขึ้น?

หากคู่ค้าไม่ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ TSIM  อาจไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของเครือไทยออยล์ และอาจพลาดโอกาสในการทำธุรกิจกับเครือไทยออยล์ในอนาคต เพราะว่าทางไทยออยล์จะมีการขอใบเสนอราคา รวมถึงกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆผ่านระบบ Ariba

คู่ค้าเดิมเคยซื้อขายกันมาโดยตลอดทำไมต้องมาขึ้นทะเบียนผ่าน TSIM?

เพราะต่อไปนี้ทางเครือไทยออยล์จะใช้ระบบ Ariba ในการทำกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับทางคู่ค้า หากไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนในระบบ TSIM จะไม่สามารถใช้งานระบบ Ariba และทำกิจกกรรมต่างๆได้ และระบบ TSIM นี้เองยังมีประโยชน์ในการที่คู่ค้าสามารถปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง

ระบบ TSIM เกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบ Ariba?

TSIM เป็นคำศัพท์ที่ทางเครือไทยออยล์ไว้ใช้เรียกระบบการลงทะเบียนคู่ค้าของเครือไทยออยล์ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการย่อยของระบบ Ariba  เพื่อให้สามารถลงทะเบียนใช้งาน Ariba ได้นั่นเอง