สายอาชีพและความก้าวหน้า

สายอาชีพและความก้าวหน้า


เครือไทยออยล์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาศักยภาพของผู้สนใจเข้าทำงาน ทั้งในด้านความสามารถ และความสนใจ ประสบการณ์ ความรู้ด้านการบริหาร และทัศนคติ เพื่อประเมินศักยภาพที่เล็งเห็นได้อย่างชัดเจน (Current Estimated Potential) และคาดการณ์ตำแหน่งสุดท้ายของบุคลากรนั้น หากเข้ามาทำงานกับกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาตามสายอาชีพให้เติบโตต่อไปได้