เครือไทยออยล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ประจำปี 2558
(Retails Site Visit 2015)
รอบที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558
รอบที่ 2: วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
และ
ชมภาพงานจับฉลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น

คลิกที่นี่       เข้าสู่เวปไซต์